Tất cả các bài viết tại services.thang-dgm.com bạn hoàn toàn được phép chia sẻ với mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có, Ngọc có một vài điều lưu ý nếu bạn có ý định chia sẻ bài viết tại những website khác:

QUY ĐỊNH CHIA SẺ BÀI VIẾT

services.thang-dgm.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
Mọi hành động sử dụng lại vui lòng được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ services.thang-dgm.com.

CHÍNH SÁCH THÔNG TIN

Khi liên hệ với services.thang-dgm.com qua các form liên hệ hay đăng ký email nhận tài liệu, bài viết, ebook… bạn có thể cần cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, email… Tất cả những thông tin này được services.thang-dgm.com sử dụng trong việc liên hệ với bạn. services.thang-dgm.com cam kết không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ một đối tác nào khác.

Thân mến,